Pomoč starejšim na domu Ljubljana


Prebivalci Slovenije se staramo, število mest v domovih za starejše pa ostaja približno enako in zato je iz leta v leto več takih, ki potrebujejo domačo oskrbo in pomoč – pomoč starejšim na domu. Tovrstna pomoč je zelo dobrodošla za vse tiste starostnike, ki želijo podaljšati bivanje v svojem domačem okolju in ki jim zdravstveno stanje to dopušča. V osrednji Sloveniji lahko starejši za pomoč pri vsakodnevnih opravilih izkoristijo pomoč starejšim na domu Ljubljana, prijazno osebje jim bo v pomoč pri različnih hišnih opravilih ali nadstandardni ponudbi.

Za vsakogar je pomembno, da lahko poskrbi sam zase, ne glede na starost, še posebej pa je pomembna samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih življenjskih opravilih v starosti, ko se otroci odselijo od staršev oz. starejša oseba ostane sama. Zato se je treba zavedati, da s časom bolezen, oteženo gibanje ali druge s starostjo povezane težave lahko bistveno otežijo vsakodnevna opravila. Zato je storitev pomoč na domu starejšim osebam namenjena prav tem osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju. A na drugi strani zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo več opravljati vsakodnevnih opravil na način, kot so jih do zdaj. V tem primeru pa so vam na voljo Junaki na domu, ki vam lahko brezplačno svetujejo, glede ustrezne izbire storitve za vas oz. vaše svojce.

pomoč starejšim na domu

Iščem pomoč na domu po nenadni spremembi v življenju

Vsak se mora zavedati, da se v življenju posameznika pogosto zgodi, kaj nepredvidljivega, ki celotno situacijo povsem spremeni, kot so na primer bolezni, poškodbe in druge ovire, ki vplivajo na posameznikov način življenja vse do te mere, da potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ki jih je še pred kratkim opravljal povsem brez težav sam. V teh primerih velikokrat pride do situacij, ko celotno oskrbo nase prevzamejo svojci, sosedje in drugi bližnji, ki pa pogosto nimajo znanja, kako ustrezno poskrbeti za bližnjega, ali pa tega ne zmorejo več v celoti opraviti, zaradi drugih obveznosti. Takrat je pomembno, da poiščete strokovno pomoč in podporo izvajalcev, ki nudijo kakovostne storitve in vam lahko z njihovim znanjem tudi svetujejo, da vam bo v času njihove odsotnosti lažje poskrbeti za vse potrebno oz. da boste sploh vedeli, kakšne storitve potrebujete zase oz. svojca.

Storitev pomoč starejšim na domu Ljubljana obsega naslednja opravila:

• pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih (obisk trgovine, prevzem pošte …),
• pomoč pri osebni higieni (umivanje zob, las, britje, striženje nohtov, kopanje, tuširanje …),
• pomoč pri oblačenju in slačenju,
• pomoč pri hranjenju in pitju,
• pomoč pri vsakodnevnem gibanju (po stanovanju, na balkon, hoja s pripomočki ali brez njih, vstajanje iz postelje, s stola, invalidskega vozička …),
• pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
• pomoč pri negi in vzdrževanju osebnih (ortopedskih) pripomočkov,
• varovanje in nadziranje stanja uporabnika tudi preko noči.

Kako mi lahko pomoč na domu starejšim osebam pomaga pri vsakodnevnih opravilih?

Junaki na domu, ki nudijo storitev pomoč na domu za starejše , vam bodo z veseljem ponudili pomoč pri vsakodnevnih opravilih, vas podprli pri vsakdanjem življenju in pri strukturiranju vsakodnevnega življenjskega ritma. Seveda pa si bodo vzeli čas tudi za običajen pogovor, ki ga starejši, ki živite sami tako zelo pogrešate. Sicer pa vam bodo nudili vse, kar potrebujete za to, da bo vaše življenje v domačem okolju kar najbolj prijetno in udobno.

Zakaj bi sploh izbrali pomoč starejšim na domu Ljubljana?

Zagotovljeno vam je kakovostno življenje tam, kjer se najboljše počutite – doma

Osnovni namen izvajanja pomoči starejšim na domu pri vsakodnevnih opravilih je, da vam je omogočeno čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju. Tako s pomočjo Junakov na domu odložite namestitev v institucionalnem varstvu s tem pa podaljšate bivanje v domačem okolju. Ostali boste v svojem znanem bivalnem okolju, doma in ob znanih ljudeh, kjer se počutite najbolje, ste sproščeni in zato bo tudi izkušnja izvajanja storitve – pomoč starejšim na domu Ljubljana veliko bolj kakovostno izvedena.

pomoč starejšim na domu

Zagotovljena vam je pomoč pri opravilih, ki jih vedno težje izvajate

Pomoč na domu starejšim osebam vam je ponujena, da drugi za vas opravijo fizično bolj ali manj zahtevna, vsakodnevna opravila in ostale dejavnosti. Skupaj boste načrtovali potek in način izvajanja, pogostost obiskov in izdelali načrt pomoči na domu, vse glede na vaše želje, potrebe in zmožnosti. Junaki na domu vas bodo vsekakor spodbujali k samostojnosti za tiste stvari, ki ste jih sami še zmožni opraviti.

Počutili se boste varni in spoštovani

Storitev vam bo vedno prilagojena glede na vašo zdravstveno stanje, vašim željam, potrebam in ciljem. Skozi sodelovanje vam bo prijazno osebje nudilo tudi čustveno podporo in pomoč pri organizaciji dnevnih aktivnosti. K vam na dom bodo prišli za vas, da vam olajšajo bivanje v znanem okolju, opravijo vsakodnevna opravila in vam popestrijo dneve s svojo družbo in pogovorom.

Dodatne možnosti koriščenja storitev

Storitev lahko vedno kombinirate tudi s preostalimi storitvami, kot so na primer fizioterapija, delovna terapija, masaža, vadba (za starejše), psihosocialna pomoč, ki poteka na domu seveda. Lahko se odločite tudi za klasično pedikuro ali medicinsko pedikuro na domu, fotografiranje na domu ali pa za urejanje pričeske na domu. Izberete lahko kar želite oz. ko si določeno storitev zaželite – preberi več.

Izkoristite subvencionirane in plačljive storitve – pomoč starejšim na domu Ljubljana

Storitev pomoč na domu starejšim se izvajajo kot samoplačniška ali subvencionirana pomoč na domu. Zaradi zakonskih omejitev se storitvi, subvencionirana pomoč na domu, pogosto dopolnjuje z dodatno pomočjo, zato je zelo pomembno razumevanje razlik. Kombinacija obeh storitev vam zagotavlja bolj kakovostno življenje doma, hkrati pa preprečuje osamljenost in razbremenjuje vaše družinske člane. Obe obliki pomoči vključujeta širok nabor storitev namenjenih starejšim, ki imajo zagotovljene osnovne bivalne pogoje, vendar zaradi različnih razlogov ne morejo več skrbeti zase in za gospodinjstvo, svojci pa tovrstne oskrbe ne zmorejo. Glavne razlike pa se kažejo v načinu financiranja, dovoljeni količini pomoči ter naboru ponujenih storitev.

pomoč starejšim na domu

Po zakonu so osebe upravičene do storitve pomoč na domu starejšim osebam:

• ko so stare 65 let ali več in zaradi starosti ali starostnih pojavov, ne zmorejo več same poskrbeti za samostojno življenje,
• imajo opredeljen status invalida po veljavnem zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v RS,
• če jim je opredeljena in priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
• so kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki pa nimajo priznanega statusa invalida, a so po oceni pristojnega Centra za socialno delo, brez občasne pomoči druge osebe nezmožne za samostojno življenje.

Subvencionirana pomoč na domu starejšim osebam obsega naslednja področja:

• pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih (pomoč pri umivanju, oblačenju, slačenju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi ortopedskih pripomočkov);
• gospodinjsko pomoč (priprava ali prinašanje obroka, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnih prostorov, odnašanje smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže v okolju, kjer živijo s prostovoljci, sorodniki in prijatelji, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti).

Višina sofinanciranja storitve – pomoč starejšim na domu Ljubljana:

Cena storitev se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in na podlagi soglasja občine. V kolikor želi upravičenec uveljavljati oprostitev plačila storitve, mora oddati vlogo pristojnemu centru za socialno delo, ki nato ugotovi plačilno sposobnost posameznika ali njegovih zavezancev. Potem pa pristojni Center za socialno delo izda odločbo o oprostitvi delnega ali celotnega plačila storitve – pomoč na domu. Na tem mestu povejmo še, da občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v povprečju pa kar preko 70 % celotnih stroškov.

Zakonske omejitve subvencionirane pomoči na domu

Subvencionirana pomoč na domu je zakonsko omejena na največ 20 ur tedensko. Hkrati se v nekaterih slovenskih občinah storitev izvaja samo med tednom, zelo pogosto tudi le v dopoldanskem času. Poleg tega v številnih občinah po Sloveniji povpraševanje presega obseg ur, ki jih občina nudi, zaradi česar nastajajo čakalne vrste. Tako starejši občani ostajajo brez potrebne pomoči in ne morejo koristiti niti najvišje zakonsko dovoljenega obsega ur. Storitev pa prav tako ne vključuje nekaterih storitev, ki jih uporabniki potrebujejo oz. si jih želijo. Dodatne ure pomoči in storitve, ki niso vključene v subvencionirano pomoč na domu, pa vam nudijo Junaki na domu v okviru samoplačniške pomoči na domu.

Samoplačniška pomoč na domu

Storitve samoplačniške pomoči na domu vam je ponujena kot zakup dodatnih ur k subvencioniranim storitvam oz. kot dodatne storitve. Te storitve so lahko frizer na domu, hišniška opravila na domu, klasična in medicinska pedikura na domu, fizioterapija in delovna terapija na domu, masaža, vadba (za starejše) in tudi fotografiranje na domu.

Iščem pomoč na domu, kam naj se obrnem?

Potrebujete vi, vaš svojec, sosed ali prijatelj pomoč na domu za starejše, pa ne veste, na koga se obrniti in koga kontaktirati. V primeru, da ste se odločili za storitev pomoč starejšim na domu Ljubljana, potem enostavno pokličete na telefonsko številko 080 11 13, pošljete elektronsko sporočilo na info@junakinadomu.si, ali izpolnite kontaktni obrazec na spletni strani. Z veseljem vam bodo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, ki jih imate glede koriščenja storitev pomoči na domu starejšim. Svetovali vam bodo tudi na koga se obrnite v primeru, da bi želeli koristiti subvencionirane storitve. Dogovorili se boste tudi, kdaj vas bodo prvič obiskali in kako bo dejansko potekalo vaše koriščenje storitve – pomoč na domu starejšim osebam.

Nedavni prispevki