Kaj krije in kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji ena od oblik prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo, da ga sklene vsak prebivalec Republike Slovenije. Kljub temu, da njegova sklenitev ni obvezna, vas lahko njegovo pomanjkanje (ali celo to, da ga ne sklenete v roku, ki je določen za to) pošteno udari po žepu, poleg tega pa vam lahko povzroči nepotrebne skrbi. Zavarovanje, ki vas bo na mesec stalo nekaj čez 30 evrov, vam namreč krije razliko do polne cene večine zdravstvenih storitev in zdravil.

Žal pa o dopolnilnem zavarovanju krožijo nekatere zmote, sploh v povezavi z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, ki pri odločanju za oblike zavarovanja povzročajo precej zmede. V besedilu, ki je pred vami, bomo pogledali, kaj natanko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kdaj ga morate skleniti in kje lahko to storite, kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kdo krije oziroma plačuje to zavarovanje, razdelali bomo razliko med dopolnilnim in dodatnim zavarovanjem, pogledali cene zavarovanj v Sloveniji, nekaj besed pa bomo namenili tudi temu, zakaj se splača urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade in za upokojence.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Nesreča nikoli ne počiva.

Kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje morate, kot smo že omenili, skleniti pravočasno, saj so posledice sicer iz finančnega vidika lahko precej hude. Kaj pa pomeni pravočasno? Dopolnilno zavarovanje morate skleniti, ko postanete zavezanec za doplačila zdravstvenih storitev, to pa je takrat, ko se prvič zaposlite, oziroma odprete s.p., ko postanete družbenik v  d.o.o. ali d.n.o., ko izgubite status študenta ali dijaka oziroma ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnite 26 let, ali ko postanete državljan Republike Slovenije. Od tega trenutka dalje imate en mesec časa, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Se sprašujete, kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko je sklenjeno pravočasno, začne veljati opolnoči po sklenitvi, kot datum sklenitve pa se šteje dan, ko je zavarovanje sklenjeno. Če boste torej dopolnilno zavarovanje sklenili danes ob desetih zvečer, se bo današnji dan štel za datum sklenitve, zavarovani pa boste od polnoči naprej. V nadaljevanju bomo pogledali še, kaj se zgodi, če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenete pravi čas.

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade je morda visok strošek, a se gotovo izplača.

Vsi državljani Republike Slovenije smo vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki nam pomaga, da se izognemo visokim stroškom zdravstvenih storitev, žal pa ne krije vsega. Za določene zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke bi morali v primeru, če bi imeli sklenjeno samo obvezno zavarovanje, še vedno doplačevati, ta doplačila pa bi znašala od 5 do 90 odstotkov cene. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije to razliko.

Se vam dopolnilno zdravstveno zavarovanje splača skleniti tudi, če ste odličnega zdravja? Odgovor na to vprašanje je gotovo ja. Pohvalno je, da na druge načine, recimo z zdravo prehrano in redno aktivnostjo, skrbite za svoje zdravje, vendar naj vas to ne odvrne od sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Odlično zdravje namreč nikomur ni zagotovljeno in kaj kmalu se lahko znajdete v neprijetni zdravstveni situaciji, ki morda celo ne bo prav nič odvisna od vas (prometna nesreča, v kateri niste bili krivi sami ali katera od bolezni, ki lahko prizadenejo prav vsakogar). Večkrat smo že omenili, da lahko, če nimate sklenjenega dopolnilnega zavarovanja, v primeru zdravstvenih težav pristanete v težki situaciji. Zdravstvene storitve lahko stanejo tudi po več tisoč evrov in zagotovo boste lažje »požrli« nekaj več kot 30 evrov na mesec kot da bi se naenkrat morali ločiti od več tisočakov (pod pogojem, da sploh imate toliko denarja – ljudje, ki se jim zdi sklenitev dopolnilnega zavarovanja nepotreben strošek, namreč pogosto niso ljudje, ki bi (lahko) varčevali za primer zdravstvenih težav.)

Kaj se zgodi, če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sklenete pravočasno?

Pozanimajte se, kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, preden bo morda prepozno.

Pogledali smo, kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ugotovili, da vam lahko pri stroških zdravljenja zelo pomaga. Sklenitev zavarovanja samo po sebi ni obvezno, kar pomeni, da je od vsakega posameznika odvisno, ali ga bo sklenil ali ne, vendar vas lahko to, da ga nimate, pošteno stane. Omenili smo, da ima lahko to, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni sklenjeno pravočasno, precej hude finančne posledice. Nikar ne računajte na to, da boste dopolnilno zavarovanje pač sklenili, če zbolite ali se poškodujete. V tem primeru boste namreč plačevali bistveno višjo mesečno premijo. Za vsako leto, ko niste imeli sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se vam bo premija povečala za tri odstotke. Lahko pride celo do tega, da boste na mesec dodatno plačevali 80 odstotkov premije. Poleg tega pa dopolnilno zavarovanje, če ni bilo sklenjeno pravočasno (pogoji, opisani v drugem odstavku tega besedila), začne veljati šele čez tri mesece. Poskrbite raje za pravočasno sklenitev, saj se bo precej neprijetno poleg bolezni ali poškodbe ubadati še s finančnimi skrbmi.

Razlika med dodatnim in dopolnilnim zavarovanjem

Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje se pogosto uporablja tudi izraz dodatno zdravstveno zavarovanje, vendar to ne drži. Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje sta namreč dve povsem različni obliki zavarovanja, vsaka od njiju pa krije različne stvari. Ravno zaradi tega je dobro, da poznamo razliko med njima in da vedno uporabljamo pravilne izraze, da ne pride do kakšnega neprijetnega presenečenja. Na kratko: V Sloveniji poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje in več oblik prostovoljnega zavarovanja. Med slednja res spadata tako dopolnilno kot dodatno zdravstveno zavarovanje, vendar je med nima bistvena razlika. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo za vse prebivalce Slovenije in krije razliko do polne vrednosti storitev našega zdravstvenega sistema. Dopolnilno zavarovanje je tisto, zaradi česar vam v lekarni ni treba skoraj ničesar doplačevati, ko greste po zdravila. Dodatno zavarovanje pa krije nadstandardne zdravstvene storitve. Če imate sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje, boste manj časa čakali na obravnavo, krije pa tudi nekatere storitve, ki jih mora sicer v celoti plačati pacient. Določena zdravila, ki se predpisujejo z belim receptom, so krita z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, z vplačili pa si lahko zagotovite tudi nadomestilo dohodka zaradi bolezni ali okrevanja.

Koliko stane zavarovanje in kdo ga krije?

Razlika med obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem je med drugim tudi v tem, kdo ga krije. Obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste, ki si ga krijejo sami, stane 29,35 eur na mesec, so pa osebe, ki bi si morale same plačevati obvezno oziroma osnovno zavarovanje, redke. Mladi do najkasneje 26. leta morajo biti namreč zavarovani preko skrbnikov ali staršev, zaposlenim osnovno zavarovanje plačuje delodajalec, brezposelnim oziroma osebam, ki nimajo prihodkov, osnovno zavarovanje krije center za socialno delo, upokojencem ga krije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ljudje, ki ne padejo v nobeno od teh skupin, pa si osnovno zavarovanje plačujejo sami.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri nas ponujajo tri zavarovalnice – Generali, Triglav in Vzajemna. Cene mesečne premije se nekoliko razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice in nihajo med 34 in 36€, plača pa jih zavarovanec sam. V nekaterih primerih doplačilo do polne cene storitev krije država: za vojne invalide (vojaške in civilne), pripornike, zavarovane na podlagi 15. člena ZZVZZ, obsojence v zaporu, mladoletnike v prevzgojnem domu, za osebe na obveznem odvajanju in osebe, ki jim je bilo odrejeno psihiatrično zdravje. Država pa krije doplačilo tudi za osebe (zavarovance in osebe, zavarovane po njih), če ti izpolnjujejo pogoje za pridobitev socialne pomoči.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mlade, ki se na trgu dela še niso uveljavili, gotovo ni zanemarljiv strošek, pa vendar jim lahko sklenjeno zavarovanje pomaga, da se v primeru težav z zdravjem ti stroški ne dvignejo v višave. Še posebej za mlade je pomembno, da poskrbijo za pravočasno sklenitev zavarovanja, saj se lahko v nasprotnem primeru zgodi, da jim bo zavarovanje začelo veljati šele čez tri mesece.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za upokojence

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za upokojence je še posebej dobra rešitev.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za upokojence se še posebej splača, saj visoka starost s seboj žal pogosto prinese tudi zdravstvene težave, še bolj žalostno pa je, da so ljudje v jeseni življenja pogosto del najrevnejše populacije, ki bi si težko privoščila visoke stroške zdravstvenih storitev.

Za več informacij o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju kliknite na www.dopolnilnozavarovanje.si in si preberite vse, kar bi vas o tem področju lahko zanimalo.

Če povzamemo …

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej odlična rešitev za vse starostne skupine, tudi za mlade in za upokojence. Dopolnilno zavarovanje za upokojence je še posebej dobra rešitev, saj ta starostna skupina koristi več zdravstvenih storitev, kot za njih vplačajo v zdravstveno blagajno. Čeprav se zdi za mladega, zdravega človeka to nepotreben strošek (dopolnilno zavarovanje namreč razen v redkih primerih) krije zavarovanec sam, vam lahko v primeru nepredvidenih zdravstvenih težav prihrani prenekateri dodaten glavobol in veliko denarja. V izogib glavobolom pa bodite pozorni tudi na to, ali potrebujete dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Čeprav se izraza pogovorno uporabljata kot sopomenki, je med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem velika razlika, saj vsako krije nekaj povsem drugega. Prav tako bodite pozorni na to, kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj je to odvisno od tega, ali ga sklenete pravočasno. V nasprotnem primeru vam bo zavarovanje začelo veljati tri mesece kasneje, prav tako pa se vam bo za vsako leto, ko ste bili brez dopolnilnega zavarovanja, povišalo doplačilo k mesečni premiji.

Skratka, čeprav dopolnilno zavarovanje ni obvezno, je vsekakor izredno priporočljivo, da ga čim prej sklenete in si tako prihranite veliko nepotrebnih stroškov in skrbi.

Nedavni prispevki