SI
Show menu

Spremljevalni program

Z mrežo partnerjev smo pripravili zanimiv spremljevalni program. Izberite predavanje, delavnico ali testiranje zase!


Predavanja, predstavitve in delavnice namenjene šolskim skupinam si oglejte pod naslovom Šolske skupine.
Šolske skupine »

Spremljevalni program za ostale ciljne skupine:

DATUM URA (OD-DO) ORGANIZATOR NASLOV PREDAVANJA PREDAVATELJ KRATKA VSEBINA CILJNA SKUPINA
06/11/2018 9:00 - 10:30 SZOTK (Slovenska zveza za javno zdravje) Moja spletna nekadilska zaobljuba Namen projekta je animirati čim večje število najstnikov v starosti od 9 do 14 let, to je v obdobju, ko se najpogosteje opredeljujejo o kajenju. Projekt vsebuje: powerpoint predstavitev dejstev o tobaku in o posledicah kajenja, kratek zabavni poučni film, interaktivni del z znanimi in manj znanimi dejstvi o tobaku in kajenju, povabilo učencem, da podpišejo svojo nekadilsko zaobljubo, v kateri se obvežejo, da v svojem življenju ne bodo kadili, saj pričakujemo, da bodo ob tovrstnem informiranju ostali nekadilci, razredniki bodo prejeli brošure za učitelje z navodili (s pomočjo te lahko informirajo tudi starše). Osnovnošolci
06/11/2018 17:00-17:45 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (P)ostati čil – nekaj nasvetov za pametno telesno dejavnost Dr. Darja Ažman Zelo pomembno je, da so ljudje vseh starostnih skupin redno in zadostno telesno dejavni. Gibanje je dejavnik, ki poleg zdravega načina prehranjevanja in izogibanju škodljivim razvadam, najbolj vpliva na ohranjanje zdravja in dobrega počutja. To je zelo pomembno tudi v starosti od srednjih let dalje, saj lahko globoko v starost čim bolj ohranjamo mišično maso ter smo tako bolj gibljivi in močni. Osnovnošolci, srednješolci, odrasli
07/11/2018 17:00-17:45 Zveza gluhih in naglušnih Slovenije Pomen sluha v našem življenju Matjaž Juhart Kakšne so razlike med gluhimi, naglušnimi, gluhoslepimi in osebami s polževim vsadkom? Kaj pomeni gluhim znakovni jezik? Kakšne so posledice okvare sluha? Živimo v zelo hrupnem okolju ter z dolgotrajno izpostavljenostjo hrupu ne tvegamo samo okvare sluha temveč tudi druge težave. Na ta in druga vaša vprašanja bomo skupaj iskali odgovore. Na koncu se bomo naučili nekaj osnovnih kretenj. Odrasli
07/11/2018 18:30 - 19:15 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije v sodelovanju z ROCHE d.o.o. Ljubljana Pljučni rak - nekoč in danes doc. dr. Mirjana RAJER , dr. med. spec.radioter./prof. dr. Tanja ČUFER , dr. med. spec. int. onko. Pljučni rak je žal še vedno tabu tema za veliko večino prebivalstva in obolelih za to boleznijo. Rezultati zdravljenja se zelo hitro kažejo v pozitivni smeri in marsikateri pljučni rak je ozdravljiv ali zaustavljen. Počasi, ampak vztrajno, postaja pljučni rak kronična bolezen, ki nima vedno žalostnega konca! Napredek medicine in farmacije nam zagotavlja uspešno zdravljenje in zaustavljanje te hude pljučne bolezni! Odrasli
08/11/2018 18:30 - 19:15 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije v sodelovanju z BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH, podružnica Ljubljana KOPB - tiha ubijalka kadilcev prim. mag. Matjaž TUREL , dr. med. specialist KOPB (Kronična obstruktivna pljučna bolezen) je težko in hudo obolenje pljuč. Okoli 80% bolnikov s KOPB je kadilcev (bivših ali aktivnih). Smrtnost skokovito narašča in v nekaj letih bo ta bolezen druga, kot vzrok smrti (leta 2012 je bila tretja). Glavna vzroka za obolelost sta kajenje in umazano ozračje. Odrasli
09/11/2018 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
10/11/2018 11:00 - 11:45 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Tummo dihalna tehnika mag. Brigita Langerholc Žager Tummo dihalna tehnika je dihanje, ki ima izjemen vpliv na zdravje. Temelji na zasičenju telesa s kisikom in zadrževanju diha. Izhaja iz starodavnih znanj in je podprta z znanstvenimi izsledki. Z dihanjem nadziramo stresni hormon in pojavi se zdravilni učinek. Ob globokem dihanju se v telesu začne kopičiti kisik- tudi do 3x več, izloča pa se ogljikov dioksid. Ob zadrževanju diha se telo alkalizira, začne se proizvajati adrenalin, ki deluje kot nekakšen iniciator oziroma spodbujevalec procesov. Koristi tovrstnega dihanja so večja odpornost na stres, razbremeni se telo, srčni utrip se zmanjša, ojača se imunski sistem, umiri se um, izboljša spomin, boljše spanje in večja kapaciteta pljuč, izboljšajo se psihofizične oz. športne sposobnosti. Izvedli bomo Tummo dihalno tehniko,potem tehniko dihanja za jačanje imunskega sistema in za izboljšanje športnih sposobnosti. Odrasli, osnovnošolci v spremstvu staršev, srednješolci
12/11/2018 od 16:00 dalje Zavod za izobraževanje o diabetesu Brezplačno merjenje krvnega sladkorja za obiskovalce razstave
10/11/2018 10:00 - 10:45 Center za urjenje spominaAnt Uporaba telesa za boljši spomin - medgeneracijski trening Jasmina Lambergar Prikaz vaj za ravnotežje, vaje za kratkoročni spomin. Starši z otroki, stari starši z vnuki, osnovnošolci, srednješolci
10/11/2018 16:00 - 16:45 Center za urjenje spominaAnt Trening možganov po kapi Jasmina Lambergar Prikaz vaj za ponovno vzpostavljanje različnih možganskih aktivnosti – po preboleli bolezni. Odrasli
12/11/2018 18:30 - 19:15 Zveza potrošnikov Slovenije Primerjalno ocenjevanje živil Nika Kremić Predstavitev razultatov dveh primerjalnih ocenjevanja Ribje paštete in Pasterizirani mesni izdelki, izvedenih v okviru koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki jo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na razstavnem prostoru potrošnike obveščal ter osveščal o tem, kako informirano izbirati med izbranimi skupinami izdelkov in storitev na trgu. Odrasli
13/11/2018 od 16:00 dalje Zavod za izobraževanje o diabetesu Brezplačno merjenje krvnega sladkorja za obiskovalce razstave
14/11/2018 od 16:00 dalje Zavod za izobraževanje o diabetesu Brezplačno merjenje krvnega sladkorja za obiskovalce razstave
15/11/2018 od 16:00 dalje Zavod za izobraževanje o diabetesu Brezplačno merjenje krvnega sladkorja za obiskovalce razstave
15/11/2018 od 17:00 dalje Društvo onkoloških bolnikov Slovenije Rak trebušne slinavke, pogovor z zdravnikom Nataša Elvira Jelenc, podpredsednica DOBSLO se bo pogovarjala z doc. dr. Ireno Oblak, dr. med. (Onkološki inštitut Ljubljana) Ob Svetovnem dnevu raka trebušne slinavke bodo udeleženci spoznali temeljne značilnosti, delovanje in pomen trebušne slinavke. Osrednja pozornost bo namenjena raku trebušne slinavke, ki v zadnjih letih vse bolj narašča v svetu in pri nas, tudi med ljudmi, ki » zdravo« živijo. Kakšni so morebitnih vzroki za njegov nastanek in kdo so ogrožene skupine? Dr. Irena Oblak, specialistka za radioterapijo, bo predstavila različne tipe tega raka in različne načine zdravljenja. Odrasli
16/11/2018 17:00 - 18:00 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
21/11/2018 11:00 - 11:45 Spominčica - Alzheimer Slovenija 10 prvih znakov demence Matejka Šmit, dipl. soc. del. Na srečanju bodo osvetljeni prvi znaki, ki kažejo na začetke demence. Mednje uvrščamo težave s kratkoročnim spominom, pomnjenjem, krajevno in časovno orientacijo kot tudi reševanje problemskih situacij. Pri posameznikih se postopoma začno pojavljati vedenjske in osebnostne spremembe, spremenijo se njihove navade, običajno porabijo več časa pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, kot je bilo to zanje značilno doslej. Odrasli (starejši, svojci in skrbniki, prostovoljci, strokovni delavci)
23/11/2018 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
27/11/2018 17:00 - 18:00 Europa Donna Slovenija Rožnati oktober - osveščanje o raku dojk Predavanje zdravnice o dejavnikih tveganja, pomenu zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb s preventivnimi presejalnimi programi DORA, ZORA in SVIT in osebna izpoved bolnice, članice Združenja Europa Donna Slovenija. Praktični prikaz samopregledovanja na modelu dojk. Odrasli
29/11/2018 17:00 - 17:45 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Možganska kap - katastrofa, ki ne boli Igor Rigler, dr. med., specialist nevrolog Za preprečevanje možganske kapi in njenih posledic so zelo pomembni, po eni strani preventiva po drugi pa prepoznavanje znakov možganske kapi ter hitro in pravilno ukrepanje, s čimer lahko zmanjšamo posledično invalidnost in umrljivost. Verjetnost, da se bomo znašli v bližini obolelega je razmeroma velika, saj se večina možganskih kapi zgodi v domačem okolju. Zato se ne prestrašimo, ampak ukrepajmo. Najbolj preprosto in zanesljivo prepoznamo znake kapi s pomočjo besede GROM: G – govor (prizadet govor), R – roka (delna ali popolna ohromelost ene roke), O – obraz (povešen ustni kot – asimetrija obraza), M – minuta (takoj pokliči 112). Odrasli
30/11/2018 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
01/12/2018 11:00-12:00 Društvo DIH Spolno zdravje dr. Boštjan Mlakar TEMA: spolnost, spolno zdravje, analno zdravje, moški-z mošim zdravje, hiv/aids. Predavanje glede spolno prenosljivih okužb in kako se te izrazijo v naših telesih. Predstavitev načinov, kako se pred njimi zaščitimo in kako ravnamo v primeru, da jih dobimo, ter kam oz. h komu se lahko obrnemo za pomoč v primeru ali ob sumu okužbe. Odrasli
01/12/2018 14:30 - 15:30 Društvo študentov medicine Maribor DŠMM Epruvetka Študenti projekta Epruvetka DŠMM Predavanje: predstavitev o darovanju krvi, kdo vse je lahko darovalec krvi, krvotvornih matičnih celic in organov, zakaj je to pomembno in komu s tem pomagamo. Praktične delavnice: razlaga točnega poteka darovanja, merjenje krvnega tlaka, prikaz brisa ustne votline za vpis v register Slovenija Donor, prikaz vrečk za darovanje krvi, igra povezovanja kompatibilnosti različnih krvnih skupin, na koncu mogoče kratek kviz iz tega kar bi se naučili za majhna darila Epruvetke (kulice, blokci, broške), delile se bodo brošure z informacijami za vpis med darovalce in omogočen bo vpis v program Slovenija Donor. Mladostniki in odrasli
01/12/2018 17:00-18:00 Društvo DIH Spolno zdravje dr. Boštjan Mlakar TEMA: spolnost, spolno zdravje, analno zdravje, moški-z mošim zdravje, hiv/aids. Predavanje glede spolno prenosljivih okužb in kako se te izrazijo v naših telesih. Predstavitev načinov, kako se pred njimi zaščitimo in kako ravnamo v primeru, da jih dobimo, ter kam oz. h komu se lahko obrnemo za pomoč v primeru ali ob sumu okužbe. Odrasli
04/12/2018 17:00 - 17:45 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Miti in resnice – holesterol in žilne bolezni prim. Matija Cevc Povišan slab holesterol je tegoba, ki tare kar dve tretjini odraslih Slovencev, je pa tudi eden glavnih krivcev za srčni infarkt in možgansko kap. Kdaj in zakajje zdravljenje z zdravili nujno, ne le priporočljivo? Ljudje imamo v celičnih membranah holesterol, prav tako živali. Pogoj za razvite možgane so mielinizirani živci. V živčnih ovojnicah, spiralasto navitih okrog živčnih vlaken – teh je veliko v beli možganovini in v večini živcev po telesu – je holesterola na pretek. Človek ga pridobi iz dveh virov, od zunaj s prehrano, v telesu z biosintezo. Narava je vzpostavila zapleten sistem za njegovo uravnavanje v telesu; če se v tem procesu pojavijo motnje, se odrazijo v pospešeni aterosklerozi in povečanem tveganju za srčni infarkt. Odrasli
05/12/2018 11:00 - 11:45 Spominčica - Alzheimer Slovenija Sporazumevanje z osebami z demenco Alenka Virant, mag. prof. andrag. Na srečanju boste spoznali temeljna načela pozitivne komunikacije z osebami z demenco. Predavateljica bo med drugim predstavila pomembno vlogo neverbalne govorice, saj z njenim prepoznavanjem olajšamo sporazumevanje z bolniki in jih tudi lažje razumemo. Odrasli (svojci in skrbniki, prostovoljci, strokovni delavci)
07/12/2018 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
8/12/2018 17:00 - 18:00 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Športne aktivnosti v zimskem času Mojca Ferfolja, dipl. fizioterapevt in Sabina Zatler, dipl. fizioterapevt Zimske športne aktivnosti so specifične in omejene na samo nekaj mesecev na leto, zato je možnost poškodb večja kot pri dejavnostih s katerimi se lahko ukvarjamo skozi vse leto. Prav ta priprava na zimo in njene radosti nam lahko prihrani marsikatero skrb, bolečino in celo poškodbo. Smučarska oprema zadnja leta se je močno izpopolnila in zahteva vse bolje pripravljenega smučarja. Zato sta preventivni trening in bazična pripravljenost v smučanju še toliko bolj pomembna. Za dobro smučarsko pripravljenost ni dovolj sprehod, tek ter splošna telovadba, temveč specifična vadba, ki jo bomo tudi predstavili na predavanju. Odrasli
14/12/2018 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
15/12/2018 10:30 - 11:30 SiDSIC Zobek Študenti dentalne medicine - izvajalci delavnic projekta Zobek Ustno zdravje je eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na sistemsko zdravje v organizmu. Člani projekta Zobek aktivno ozaveščamo in izobražujemo o pravilni skrbi za ustno zdravje. Na delavnicah učimo o preventivi v zobozdravstvu, pravilnem vzdrževanju ustne higiene ter razjasnimo dileme glede zobnih ščetk, past in drugih pripomočkov za ustno higieno. Otroci, mladostniki, odrasli
18/12/2018 17:00 - 18:00 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije v sodelovanju z ROCHE d.o.o., Ljubljana Idiopatska pljučna fibroza - NEZNANKA prim. Katarina OSOLNIK, dr. med. spec, internist,pulmolog Idiopatska pljučna fibroza (IPF) /je neozdravljiva pljučna bolezen, ki je povsod po svetu še vedno preslabo poznana in prepoznana. Je bolezen neznanega vzroka , ki povzroča brazgotinjenje pljuč. Zelo pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni. Odrasli
04/01/2019 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
5/01/2019 17:00 - 18:00 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Zdrava hrbtenica – steber življenja Mojca Ferfolja, dipl. fizioterapevt in Sabina Zatler, dipl. fizioterapevt Ali ste eni izmed tistih, ki ste se vsaj enkrat v svojem življenju srečali s bolečino v hrbtenici? Ali ste vedeli, da je bolečina v hrbtenici, bodisi v vratnem delu ali križu, eden najpogostejših vzrokov za odsotnost iz delovnega mesta? In kaj je razlog? Živimo v času, ko večino dneva presedimo za mizo, zato so naše mišice zaradi nepravilnega sedenja in ponavljajočih, istih gibov (delo za računalnikom) neprestano napete in obremenjene. Temu lahko dodamo še premalo ali/in nepravilno gibanja, stres, neustrezno ležišče, premalo sprostitve in še bi lahko naštevali. Vse to so dejavniki tveganja, ki povzročajo težave in bolečino v hrbtenici. In kako si lahko sami pomagate, da se izognete vsem težavam? Pravilno in redno izvajanje vaj za hrbtenico (»Core stability«), aktivni 5 minutni odmori na delovnem mestu, odpravljanje stresa, masaže in še veliko drugega. Verjemite, rezultati bodo vidni že po nekaj tednih. Odrasli
08/01/2019 17:00 - 18:00 Sinapsa Kognitivni deficiti pri izgorelosti: posledica raztresenosti? Asist. Marina Horvat mag. V literaturi obstaja široko sprejeto stališče, da ima izgorelost negativni učinek na številna področja človekovega delovanja, še posebej kadar govorimo o težavah na področju duševnega zdravja in delovni učinkovitosti. Kljub dejstvu, da posamezniki z izgorelostjo pogosto poročajo o težavah s koncentracijo in spominom v vsakodnevnem življenju, je učinek na kognitivno funkcioniranje manj raziskan in je pritegnil pozornost raziskovalcev šele v zadnjih nekaj letih. V predstavitvi bodo povzeti ključni izsledki raziskav na tem področju. Odrasli
09/01/2019 11:00 - 11:45 Spominčica - Alzheimer Slovenija Demenci prijazne točke David Krivec, generalni sekretar Spominčice Na srečanju boste izvedeli, komu so Demenci prijazne točke namenjene in kakšne oblike pomoči so obiskovalcem na voljo. V nadaljevanju bo predstavljena mreža Demenci prijaznih točk, s katero Spominčica prispeva k oblikovanju demenci prijazne družbe. Odrasli (svojci in skrbniki oseb z demenco, osebe z demenco, strokovni delavci, laična javnost)
11/01/2019 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
16/01/2019 18:00 - 18:45 Sinapsa Psihosomatika v dobrem in slabem Prof. dr. Maja Bresjanac Z izrazom “stres” označujemo situacije, ki nas čustveno in telesno izzovejo. Zanimivo je, da organizem na stresne dražljaje odgovori s stereotipno reakcijo, ki blaži njihove vplive in organizem vrača v ravnovesje. Stereotipnost pomeni, da se aktivirajo enaki odzivi ne glede na to, ali smo se telesno poškodovali ali nas je nekdo čustveno prizadel. Predavanje bo orisalo odzive na stres v dobrem in slabem, kadar smo izzivom kos in kadar nas premagajo, pahnejo še dlje od ravnovesja in prispevajo k razvoju bolezni. Odrasli
18/01/2019 17:00 - 17:45 Društvo Šola zdravja Aktivna delavnica šole zdravja Prof.šp.vzg. Andraž Purger Nepogrešljiv prispevek k zdravemu načinu življenja je vsakodnevna telesna dejavnost, telovadba. Pešanje zdravja zaradi premalo gibanja se polašča vseh ljudi tako po malem, nevidno, da tega niti ne opazimo. Redna vadba ohranja zdravo srce, mišična moč se ohranja, telesna teža ostaja ista ali se zmanjšuje. To velja za staro in mlado populacijo. Tisti, ki živijo zdravo, so samostojni, ostajajo čim dlje telesno in duševno sposobni. Seniorji 50+
Po dogovoru (najava teden pred) 45 min Center za urjenje spominaAnt Gibanje, sproščanje za boljšo koncentracijo na delavnem mestu Jasmina Lambergar Vsebina: trening pozornosti, koncentracije in sproščanja. Podjetja (za zaposlene) po predhodnem dogovoru za 10-15 udeležencev
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Program za šolske skupine »