SI
Show menu

Body Worlds Vital

20. oktober 2018 – 20. januar 2019

Na lastni koži doživite posebno priložnost, kjer se srečajo vsi svetovi – od medicine do znanosti in do umetnosti.

Razstava Body Worlds Vital je novo poglavje v znameniti seriji razstav Body Worlds, ki jo je doživelo prek 47 milijonov ljudi v več kot 90 mestih, kot so Tokio, New York, Mexico City, Bruselj in Rim. Po treh letih gostovanja v Evropi prihajajo Body Worlds Vital tudi v Ljubljano, na Gospodarsko razstavišče: 20. oktober 2018 – 20. januar 2019.

Kaj bi videli, če bi skočili iz svoje kože?

Kaj vemo o samih sebi? Kako delujejo naši organi, žilni sistem, okostje, mišičevje? Kako se naše telo spreminja skozi čas, kako nanj vpliva zdrav ali manj zdrav življenjski slog in celo bolezen? Tako kot vse razstave Body Worlds prikazuje tudi Body Worlds Vital človeško telo prek plastinantov oziroma ohranjenih pravih teles od njegove zgradbe do celičnega sistema. To, kar je bilo doslej nemogoče, prikazuje razstava na podlagi detajlnih anatomskih študij, organskih sistemov in estetskih kompozicij. Z razstavljenimi avtentičnimi človeškimi telesi in prepričljivimi multimedijskimi prikazi razstava prikazuje, kakšno je telo, kadar je zdravo, v stanju ogroženosti ali obolelo. Zdrava telesa primerja z obolelimi oziroma s telesi v različnih zdravstvenih stanjih. Telesa na tej razstavi niso toga, ampak razstavljena v gibanju, npr. gasilec, nogometaš ali drsalca, kar daje razstavi posebne vizualne učinke.

V koži znanstvenika

Ko je prof. dr. Gunther von Hagens leta 1977 postal docent anatomije na univerzi v Heidelbergu, je odkril plastinacijo. Njeni postopki in metode so se kasneje še razvijali in posodabljali. Plastinacija je proces ali tehnika, s katero preprečimo propadanje človeškega telesa po njegovi smrti. Postopek plastinacije ga obdrži v pravi, izvorni obliki in barvi ter brez vonja. Rezultati so izjemni! 

Trupla najprej fiksirajo v formalinu. Nato preparirajo tkivne strukture, kot so žile, živci, mišice, ligamenti idr. Proces razgradnje preprečijo tako, da za nekaj mesecev namočijo truplo v kad z acetonom. Kasneje pa s posebnim postopkom aceton zamenjajo s kemijskimi polimernimi spojinami. 

Dr. von Hagens je okostja postavil v določen položaj (npr. košarkarja) na okostje je namestil tkivne je dosegel, da je mogoče na pogled jasno razločiti belo od sive substance hrbtenjače, ligamente in kite mišic na kosteh. Lahko vidimo na primer tumorje ali posledice srčnega infarkta na srčni mišici. Za popolno plastinacijo človeškega telesa je potrebnih približno 1500 ur.

Krvavi pod kožo?

Plastinanti so pomemben izobraževalni instrument veterine, biologije ter znanstvenike različnih specializacij. Omogočajo namreč jasen in zabaven tridimenzionalni vpogled v telesne strukture. Ko se je dr. Gunther von Hagens odločil, da bo skupaj s kustosinjo razstave dr. Angelino Whalley postavil razstavo Body Worlds Vital, je ustvaril možnost, da bi tudi širša javnost dobila vpogled vase – kako delujejo naša telesa, kakšni torej smo.

V dobri ali slabi koži?

Poudarek razstave Body Worlds Vital je na zdravju oziroma na tem, kako s primernim zdravim življenjskim slogom vplivamo nanj. Na razstavi so prikazan cela telesa in posamični organi v zdravem, ogroženem ter poškodovanem oziroma obolelem stanju. Med razstavljenimi modeli so tudi plastinati s prefinjenim prikazom našega ožilja in možganov. Razstavljena avtentična telesa nam ne dajejo le občutka spoznavanja, ampak nas spodbudijo k temu, da začnemo svoje telo spoštovati ter zanj odgovorno skrbeti. 

»Zahvaljujoč plastinatom spoznavamo sami sebe, našo občutljivost in čudež, da smo. To fizično spoznanje spodbuja nov, zdrav življenjski slog.« Prof. dr. Gunther von Hagens, doktor anatomije. 

»Morda se bodo otroci, potem ko bodo videli na lastne oči, kako kajenje vpliva na zdravje pljuč kadilca, odločili, da ne bodo začeli kaditi.« – Dr. Angelina Whalley, kuratorka razstave Bodys Worlds Vital nas spodbujajo k odgovornemu odnosu do lastnega telesa. Vodijo nas k spoznanju, da svoj telesni potencial bolje uporabimo. 

Body Worlds Vital je edina razstava o anatomiji na svetu, ki je osnovana na donatorskem programu. Več kot 13.000 ljudi je posthumno darovalo svoja telesa za plastinacijo. in razstavo. Njihov prispevek k izobraževanju prihodnjih generacij je neprecenljiv.

Spletna stran Inštituta Gunther von Hagens, Heidelberg ki pripravlja razstavo: www.bodyworlds.com

Razkrita telesa

Razstava Body Worlds Vital ni repriza razstave Razkrita telesa (2012), ki je izvorno iz ZDA. Na njej prav tako ni bilo mogoče videti ohranjenih človeških teles v gibanju s poudarkom na zdravem življenjskem slogu, eksponati pa tudi niso bili rezultat humanitarnega projekta, kot ga zaznamuje Body Worlds Vital.